รหัสแทนข้อมูล

posted on 12 Feb 2008 10:04 by jantima-ssp in techno

        รหัสแทนข้อมูล

     คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยหลักการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่แทนสัญญาณทางไฟฟ้าด้วยตัวเลขศูนย์
     และหนึ่งซึ่งเป็นตัวเลขในระบบฐานสอง แต่ละหลักเรียกว่า บิต และเมื่อนำตัวเลขหลายๆบิตมา
     เรียงกัน จะใช้สร้างรหัสแทนความหมายจำนวน หรือตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ ทั้งภาษาไทยและ
     ภาษาอังกฤษได้ และเพื่อให้การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เป็น
     ไปในแนวเดียวกันจึงมีการกำหนดมาตรฐานรหัสตัวเลขในระบบเลขฐานสอง สำหรับแทน
     สัญลักษณ์เหล่านี้ รหัสมาตรฐานที่นิยมใช้กันมากมีสองกลุ่ม  คือ

     1.  รหัสแอสกี ( ASCII)

     เป็นมาตรฐานที่นิยมใช้กันมากในระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูล  รหัสแทนข้อมูล
     ชนิดนี้ใช้เลขฐานสองจำนวน 8  บิต  หรือเท่ากับ  1  ไบต์แทนอักขระหรือสัญลักษณ์แต่ละตัว
     ซึ่งหมายความว่าการแทนอักขระแต่ละตัวจะประกอบด้วยตัวเลขฐานสอง  8  บิตเรียงกัน ซึ่ง
     ลำดับของแต่ละบิตเป็นดังนี้

                     
     บิตที่ 7 6 5 4 3 2 1 0    
                     

      ตัวอย่างรหัสแทนข้อมูล  เช่น

         
     บิตที่ 7 6 5 4 3 2 1 0 อักขระที่แทน  
  0 0 1 1 0 1 1 1 7  
  0 1 0 0 0 1 1 1 G  
  0 1 1 0 0 1 1 1 g  
                           

     จากหลักการของระบบเลขฐานสอง  แต่ละบิตสามารถแทนค่าได้  2  แบบ คือ เลข 0 หรือเลข 1
     ถ้าเราเขียนเลขฐานสองเรียงกัน  2  บิต  ในการแทนอักขระ เราจะมีรูปแบบในการแทนอักขระ 
     ได้ 22 หรือ 4  รูปแบบ  คือ  00,01,10 และ  11  ดังนั้นในการใช้รหัสแอสกีซึ่งมี  8  บิตใน
     การแทนอักขระแล้ว เราจะมีรูปแบบที่ใช้แทนได้ถึง 28 หรือ  256  รูปแบบ  ซึ่งเมื่อใช้แทน
     ตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วยังมีเหลืออยู่  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. 
     จึงได้กำหนดรหัสภาษาไทยเพิ่มลงไปเพื่อให้ใช้งานร่วมกัน   

                                     
    ตารางแสดงรหัสแอสกี

     2.  รหัสเอบซีดิก (EBCDIC)

     พัฒนาโดยบริษัทไอบีเอ็ม  รหัสแทนข้อมูลนี้ไม่เป็นที่นิยมใช้แล้วในปัจจุบัน   การกำหนดรหัส
     จะใช้  8  บิต  ต่อหนึ่งอักขระ  เหมือนกับรหัสแอสกี  แต่แบบของรหัสที่กำหนดจะแตกต่างกัน 
     โดยรหัสเอบซีดิกจะเรียงลำดับแต่ละบิตที่ใช้แทนอักขระดังนี้ 

                   
บิตที่ 0 1 2 3 4 5 6 7

     รหัสแบบเอบซีดิก  ก็สามารถใช้กำหนดให้กับอักษรภาษาไทย และเครื่องหมายอื่น ๆ ได้ เช่นเดียวกัน
     ตัวอย่างรหัสแทนข้อมูลแบบเอบซีดิก 

บิตที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 อักขระที่แทน
    1 1 1 1 0 1 1 1 7    
    1 1 0 0 0 1 1 1 G    
    1 0 0 0 0 1 1 1 g

 

 
     3. รหัส UniCode

                 เป็นรหัสแบบใหม่ล่าสุด ถูกสร้างขึ้นมาเนื่องจากรหัสขนาด 8 บิตซึ่งมีรูปแบบเพียง 256
     รูปแบบ ไม่สามารถแทนภาษาเขียนแบบต่าง ๆ ในโลกได้ครบหมด โดยเฉพาะภาษาที่เป็นภาษาภาพ
     เช่น ภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นเพียงภาษาเดียวก็มีจำนวนรูปแบบเกินกว่า 256 ตัวแล้ว

               UniCode จะเป็นระบบรหัสที่เป็น 16 บิต จึงแทนตัวอักษรได้มากถึง 65,536 ตัว ซึ่ง
     เพียงพอสำหรับตัวอักษรและสัญลักษณ์กราฟฟิกโดยทั่วไป รวมทั้งสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ
     ในปัจจุบันระบบ UniCode มีใช้ในระบบปฏิบัติการ Window NT ระบบปฏิบัติการ UNIX
     บางรุ่น รวมทั้งมีการสนับสนุนชนิดข้อมูลแบบ UniCode ในภาษา JAVA ด้วย

Comment

Comment:

Tweet

big smile big smile big smile

#127 By (110.164.67.227|10.0.12.118, 110.164.67.227) on 2014-08-06 14:43

ขอบคุณคร๊าฟbig smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smileopen-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smilesurprised smile surprised smile surprised smile surprised smile
  

#125 By ืืNing (125.26.167.48|125.26.167.48) on 2014-07-08 18:32

ขอบคุณคร๊าฟbig smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smileopen-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smilesurprised smile surprised smile surprised smile surprised smile
  

#126 By ืืNing (125.26.167.48|125.26.167.48) on 2014-07-08 18:32

 

#124 By (1.2.251.14|1.2.251.14) on 2014-07-07 13:18

14
262

#123 By (101.109.214.205|10.0.0.52, 101.109.214.205) on 2014-06-17 12:09

555

#122 By kanokwan (101.109.214.205|10.0.0.53, 101.109.214.205) on 2014-06-17 11:49

#121 By 33 (101.109.214.205|10.0.0.53, 101.109.214.205) on 2014-06-17 11:49

tongue tongue tongue tongue

#120 By poon ชอบหมา (101.109.214.205|10.0.0.9, 101.109.214.205) on 2014-06-17 10:25

big smile big smile big smile big smile big smile confused smile confused smile confused smile open-mounthed smile

#119 By เอด (101.109.214.205|10.0.0.11, 101.109.214.205) on 2014-06-17 10:25

tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue

#118 By poon (101.109.214.205|10.0.0.9, 101.109.214.205) on 2014-06-17 10:24

big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile

#117 By (101.109.214.205|10.0.0.9, 101.109.214.205) on 2014-06-17 10:21

embarrassed

#116 By (101.109.214.205|10.0.0.11, 101.109.214.205) on 2014-06-17 10:21

question question question question question question question question question question question question question question question question question question question question question question question question question question question question question question question question question question question question question question question question question question question question question question question question

#115 By (101.109.214.205|10.0.0.11, 101.109.214.205) on 2014-06-17 10:19

#114 By (101.109.214.205|10.0.0.9, 101.109.214.205) on 2014-06-17 10:19

double wink big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink cry embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed question question question question question

#113 By 555 (223.205.2.11|223.205.2.11) on 2014-02-06 13:33

#112 By suppharuek (103.7.57.18|113.53.232.164) on 2013-06-25 10:06

ติ๊ก รั่ข เอร่ง นร้า ฟอยdouble wink
ขร้ารั่ขเอร่งนร้า
ขร้ารั่ขเอร่งนร้า ปาร์มcry
ข๋ออย่างนี้นานนานนร่
ขร้ารั่ขเอร่งนร่าต้าbig smile   รั่ขมว๊าก นร่คนนี้
BY:TIKTOKPETHEN :)

#111 By tiktok (103.7.57.18|58.10.6.245) on 2012-09-20 09:32

ข้ารักเอร่งเสมอนะไม่เคยเบื่อไม่เคยไม่รักกูรักมึงถ้ากูไม่รักมึงกูจะคบกับมึงทำเหี้ยไรคิดดิสัส 040955 เลขนี้จะอยู่กับเราตลป. ฉันรักเธอออออ ชุป ชุปปปๆๆ ;)))

#110 By janelamee (103.7.57.18|58.10.6.245) on 2012-09-20 09:30

ขร้ารั่ขเอร่งนร้า ข๋อ อย่างนี้นานานานนร่ จร้า
จร่รั่ขเทอคนเดียวมั่ยปัยนั๋ยจร่รั่ขเทอปัย ต.ล.ก
รั่ขเอร่ง *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*big smile

#109 By tiktok (103.7.57.18|58.10.6.245) on 2012-09-20 09:28

รั่ขเมิงนร้า ปาร์ม โว้ยโว้ย

#108 By tiktok (103.7.57.18|58.10.6.245) on 2012-09-20 09:24

รักน่เออต็อกเเต็กembarrassed

#107 By wiparat (103.7.57.18|58.10.6.61) on 2012-09-19 09:23

รั่ขมุงนร้าอิดอก

#106 By tiktok (103.7.57.18|58.10.6.61) on 2012-09-19 09:23

ข๊ารั่ขเอร่งมว๊ากน้ะอยู่อย่างนี้นานๆๆได้ไม๊ iloveyouembarrassed

#105 By janelamee (103.7.57.18|58.10.6.61) on 2012-09-19 09:22

รักมุงว่cry

#104 By areesara (103.7.57.18|58.10.6.61) on 2012-09-19 09:21

รักมึงน่ต็อกเเต็กอู่อย่างนี้นานน่wink

#103 By wiparat (103.7.57.18|58.10.6.61) on 2012-09-19 09:20

#102 By areesara (103.7.57.18|58.10.6.61) on 2012-09-19 09:20

รักเเต็กมากเเบะจ่รัขตลอดปัย
อยู่อย่างนี้นานๆน่tongue

#101 By wiparat (103.7.57.18|58.10.6.61) on 2012-09-19 09:18

#100 By kittiya (103.7.57.18|110.171.130.127) on 2012-06-14 21:18

ดีค่ะแต่ต้องปรับปรุงอีกหน่อยbig smile surprised smile sad smile

#99 By momo (192.168.182.28, 110.164.191.110) on 2012-02-23 08:26

big smile open-mounthed smile confused smile angry smile angry smile wink embarrassed question question angry smile

#98 By มุก (192.168.182.128, 110.164.191.110) on 2012-02-23 08:21

double winkdHfuot

#97 By momo (192.168.182.28, 110.164.191.110) on 2012-02-23 08:16

เห้ย อ่ใลว่ะ 555embarrassed sad smile

#96 By ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (203.172.129.98) on 2012-01-12 12:11

sflcxk;csopwokldskl;cx,.cx. cmkvdlkg;ge.g;trelpfg;fvklc;vopdsoeotletrllrg.f,.vb,cmkds;jieopfkdmv,.cmx.dkngjdglm,b.vc.bfkghd;fghfidgfkvfbcv,.bmxcv.bnvjbhfghhlighgkihknlvmc,.vmdjkslfdgfvfgnghghfdvfdfbgnghmjhfgdgsgdfgfgdffhdhghdfghfhgf

#95 By นพนัยน์ (203.172.198.114) on 2011-09-13 10:10

sad smile double wink

#94 By niutr (202.143.133.85) on 2011-08-29 11:55

....big smile

#93 By (183.88.58.88) on 2011-07-11 20:33

big smile open-mounthed smile sad smile question embarrassed

#92 By คน (203.172.129.41) on 2011-07-05 15:55

dsrfvbregreangry smile

#91 By ไพดหดดเ (223.207.139.233) on 2011-06-29 10:40

sad smile tongue [
11]

#90 By ่่เ่เ้่เ้่เ้่ (110.164.246.127) on 2011-02-07 09:40

sus yod mak pom kam lang do ja pai
sob po dee big smile

#89 By pom jon kab (125.27.5.46) on 2010-12-28 21:13

ดีนะพิ่ลๆๆๆๆๆbig smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile

#88 By 1234 (110.164.132.214) on 2010-11-24 13:14

comment3, Viagra, Adult Dating, cheapest secure delivery cialis uk, dangers of online dating, Viagra, cialis lilly, Adult Dating, adipex, rimonabant acomplia,

#87 By dating services (203.196.17.129) on 2010-10-19 05:33

comment1, camel cigarettes, köpa prozac,, köp propecia, köp viagra, replica watches, viagra, hoodia, diflucan 150mg, cialis genuinerx.net viagra, buy cafergot, replica watches uk, pharmacy viagra, cialis, order tetracycline, female herbal viagra, zimulti 90 pills, europe discount cigarettes, köp viagra, auto one insurance,

#86 By cheap discount indian cigarettes (213.56.92.130) on 2010-10-18 20:40

comment1, camel cigarettes, köpa prozac,, köp propecia, köp viagra, replica watches, viagra, hoodia, diflucan 150mg, cialis genuinerx.net viagra, buy cafergot, replica watches uk, pharmacy viagra, cialis, order tetracycline, female herbal viagra, zimulti 90 pills, europe discount cigarettes, köp viagra, auto one insurance,

#85 By cheap discount indian cigarettes (211.219.125.98) on 2010-10-18 20:39

ddX5jS <a href="http://fkweaydbprqa.com/">fkweaydbprqa</a>, [url=http://nhykjkkosqon.com/]nhykjkkosqon[/url], [link=http://jspsbsqznsqy.com/]jspsbsqznsqy[/link], http://dwltapsyzmxa.com/

#84 By xasqhuo (174.122.84.162) on 2010-10-18 06:57

C5Aycy <a href="http://cxjymlosbeno.com/">cxjymlosbeno</a>, [url=http://yfjqnmejdfya.com/]yfjqnmejdfya[/url], [link=http://mpbqpjvqkwvv.com/]mpbqpjvqkwvv[/link], http://rglawwvducyj.com/

#83 By eaxvzue (94.244.159.205) on 2010-10-13 00:00

tongue question question question question double wink wink surprised smile question tongue angry smile sad smile open-mounthed smile confused smile

#82 By (125.27.223.246) on 2010-09-27 10:12

#81 By link (182.93.170.234) on 2010-09-20 12:51

เนื้อหาก็ดี

#80 By ใบเตย (118.173.76.56) on 2010-09-17 10:31

หวาดดี เราชื่อฟาง embarrassed เราเรียนอยู่ที่ ร.รต.น วันครุ2502

#79 By ฟาง (118.173.76.74) on 2010-09-16 15:19

#78 By (125.25.181.145) on 2010-09-15 15:11